גינה שופעת בתל ברוך

תאורת הגן בגינה זו מדגישה את עצי ההדר הגדולים ע"י שימוש בגופי תאורה בעלי מפתח הארה גדול,
ומיקומם ממש בתוך הנוף של העצים, ושימוש בפרטי תאורה יחודיים בסביבת הגינה.